Wat is een RPG?

RPG betekent: Roleplaying Game.


Een RPG is een spel, beter gezegt een verhaal, waarin iedereen een eigen rol in heeft.
Iedereen maakt één of meerdere personages en gaat die besturen, door middel van schrijven.
Je laat jouw personage met die van andere comminuceren en zo schrijf je met z'n alleen een verhaal.

Niet iedereen schrijft hetzelfde in een RPG en ook niet evenveel. De één schrijft het liefst in de hij/zij-vorm, terwijl
de ander beter in de ik-vorm kan schrijven. Zo heb je ook mensen die in de verleden of tegenwoordige tijd schrijven
en weer een ander schrijft een heel boekwerk, terwijl  jij al moeite hebt met 5 fatsoenlijke zinnen.
Respecteer elkaar hierom en voel je niet verplicht om ook gigantische stukken te schrijven als anderen dat doen,
maar doe wel je best met je posts. Geen inspiratie? Geen punt, zeg het gewoon en je komt er samen wel uit.

Meestal heeft een RPG een vaste verhaallijn of een bepaald thema en speelt zich af in een bepaalde tijd.
Het kan zelfs zo zijn dat je een dier moet spelen of juist een fantasiewezen uit de middeleeuwen.
Hoe dan ook, al heb je weinig verstand van een bepaald onderwerp, zoals piraten, wees niet bang om het toch te proberen.

Soms kan het ook zijn dat een RPG al bezig is, maar bij de meeste is het mogelijk om in te springen,
dat betekend dat je besluit mee te doen als de RPG al begonnen is.
Bij de meesten mag je altijd inspringen
en er is altijd wel iemand die je helpt bij het verhaal te betrekken.